Loading

Werkzaamheden die Administratiekantoor Mans voor u kan verzorgen

 
Financiƫle administratie
 • volledige boeking van de inkoop, verkoop, bank en kasmutaties
 • uitdraai van de kolommenbalansadministratiekantoorrijswijkbeeldscherm
 • uitdraai van het grootboek
 • aansluiting openstaande posten lijsten debiteuren en crediteuren met het grootboek
 • aansluiting tussen verzamelloonstaat en brutoloon in het grootboek
 • aansluiting tussen saldi van de bankrekeningen en het grootboek
 • aansluiting tussen de omzet volgens elektronische aangiften BTW en de verantwoorde omzet in het grootboek
 • verklaring van saldi op tussenrekeningen (o.a. kruisposten en netto lonen)
Salaris administratie
 • personeel invoeren in salarisprogramma
 • eventuele pensioen en bedrijfstakregelingen
 • WW aanvragen behandeling t.b.v. UWV
 • ZW aanvragen behandeling t.b.v. UWV en of andere
 • loonstroken
Diverse aangiften
 • Omzetbelasting digitaal
 • Loonbelasting digitaal
 • Inkomstenbelasting digitaal
 • Vennootschapsbelasting aangifte digitaal
 • Het aanleveren van de te betalen bedragen aan u